Langturskalender

 

 

Langtur

Langture fra Odense Roklub

Farvandsregler På alle småholme i Odense fjord er der adgangsforbud i tidsrummet 1.4. – 15.7. Den sydlige halvdel af Vigelsø og holmene ved Hofmansgave er udlagt som naturreservat og der er adgangsforbud hele året. På Mejlø ved Fyns Hoved er der adgangsforbud i tidsperioden den 1.4. – 15.7. Fynshoved og Enebærodde er fredede, overnatning må ikke finde sted og det er forbudt at bruge åben ild.

Havne i Odense fjord

OR’s rorere har altid følt sig velkomne i de forskellige småhavne i området. Alle små bådehavne i fjorden er private. Vis hensyn, og spørg hvis I er i tvivl om hvor I må ligge og ret jer efter anvisninger, der bliver givet fra medlemmer af de lokale bådelaug .

På det område, der kaldes ’fladvandet’ i Odense Fjord, er der mange sten. Det tilrådes derfor at følge sejlrenden fra kanalen til Gabet forbi skibsværftet ved Munkebo. Det er vigtigt at følge søkortet, idet sejlrenden slår et kraftigt knæk ud for Lindøværftet, og man nemt kan ro for langt under disede forhold og ende på meget lavt vand.

 

Turforslag - Endagsture : Alle km angivelser er retur til OR.

OR´s Sommerhus 60 km: Odense Roklub har et sommerhus ved Jørgensø. Fra klubben nås huset af søvejen ved at ro ud af fjorden ved ”Gabet” og ca. 10 km. videre vestpå langs nordkysten af Fyn. Sommerhusgrunden er let at finde ud fra følgende kendetegn: Vest for et stort sommerhusområde (Hasmark) skal man forbi 10-12 ens A-huse og holde øje med betondiget. Kort efter hvor diget bliver græsbevokset finder man huset som er opført i gult lærketræ med høj rejsning i sort tagpap, der er et gult OR skilt på lågen ind til grunden. I huset er der køkken/alrum samt hems på 1. i hver ende hvor der på hver kan sove ca. 5 pers. Der er faciliteter med toilet og bad. Nøgle til huset kan lånes i Odense Roklub. Overnatning koster 50 kr p.p.s for ikke-medlemmr af OR. Der er god badestrand. 10-15 min gang mod øst ligger Hasmark Camping der har købmand, pizza og grill take away, samt Restaurant. Se mere på : http://www.hasmarkcamping.dk/

Odense Å 39 km: Ved Pumpestationen kan man vælge at dreje rundt om Stige Ø følge den markerede sejlrende og fortsætte op ad Odense Å til Seden lystbådehavn og videre op til kulturbotanisk have, hvor der er en anlægsbro. Efter Seden lystbådeavn er der rester af bundgarnspæle i åen og erfaren langtursstyrmand med kendskab til farvandet bør være med, også af hensyn til lavvande og sten i åen. 

Vigelsø / Klintebjerg 17 km: Kan nås selv om det blæser kraftigt og er derfor en god plan B hvis vejret driller. På vigelsø er der en lille udstilling om øen og toilet som er åbent i sommersessonen. Færsel er tillandt på dele af øen hvor der er placeret udsigtstårne/ skjul hvorfra man kan betragte det rige fugleliv på øen. På bagsiden af den nordlige landtange ligger et par bådebroer. Broerne tilhører sejl- og motorbådsklubberne i Odense. Man er velkommen til at lægge til med en inrigger (20km) .Overfor Vigelsø ligger Klintebjerg havn hvor der ligeledes et toilet, læskur samt grillbar/ishus. Bag grillen er et stort offentligt grønt areal hvor man kan spise medbragt mad og grille.

Boelsbro havn v. Lindøværftet 32 km: Ligger ca 1 km mod øst efter værftet. Hold god afstand til kysten efter værftet og følg sejlrenden ind til havnen ved at pejle på 2 små båker placeret på højre side af havnen set fra vandet. Spørg jer for på stedet hvor i kan fortøjre. Der er ligeledes muligt at låne toilet i bådelaugets fælleshus hvis man spørger pænt. Ingen proviantering på stedet.

Gabet v. Enebær Odde. 40 km: Ca. 500m vest for fyret v. Gabet på fjordsiden ligger en anløbsbro. På stranden som er en fin badestrand er der bænke og borde. Lidt længere inde på land er et læskur samt en lejrhytte med offentligt tilgængeligt toilet bagved. Ingen proviantering på stedet.Egense havn i Egensedybet: Egense Dybets Lystbådehavn (Otterup lystbådehavn) er fra ca 1980 og ligger ved kanten af det inddæmmede land. Når man ror derind er man nødt til at følge den "private" sejlrende meget omhyggeligt. I havnen er der hyggeligt med klubhus, vand og toilet. I sæsonen kan man ofte købe frugt og grønt hos lokale ved vejen.

 

Turforslag -Flerdagsture : Alle km. angivelser er retur til OR.

Æbelø 110 km. Til sommerhuset udvidet med med en dag hvor man ror fra sommerhuset til æbelø og retur (50 km). Kan i de lyse måneder gennemføres på en weekend hvis man ror til sommerhuset om fredagen. Se mere om Æbelø i Bogense R&K’s farvandsbeskivelse.

Seværdigheder: Kertinge Nor er gammelt stenalderlandskab, og man kommer forbi stedet, hvor Ladbyskibet ligger. På toppen af den yderste klint ved Fyns Hoved ligger en gammel tysk bunker, men man kan desværre ikke komme ind i den. (se i øvrigt ’seværdigheder’ under Kerteminde Roklub).

 

Ved boelsbro ligger der et udkigstårn på Loddenhøj med udsigt over området.