Rokursus i Odense Roklub

Roning er en idræt, hvor du træner alle primære muskelgrupper. Roning er en idræt, der spænder fra langtur, hvor naturoplevelser kombineres med motion, motions og kaproning , til intensiv træning i romaskiner i vores indendørs trænings lokale. Vi har desuden andre idræts aktiviteter f.eks. løb, svømning og gymnastik i vinterhalvåret, når der er is på vandet.

Klubben råder over mange forskellige bådtyper som medlemmer kan benytte.

Odense Roklub er en "non profit" idrætsforening, som hviler på medlemmernes frivillige indsats til klubbens drift. All instruktion m.m. er baseret på ulønnet frivilligt arbejde.

Vi er en klub, som sætter en ære i, at der skal være plads til både bredde og elite. Vi har egne faciliteter,  som også danner rammen om en masse sociale aktiviteter så som fester, foredrag, udflugter, skiferie og meget andet afhængigt af medlemmernes interesser og initiativ.

Roning er en tidskrævende sport så forvent at skulle afsætte ca. 3 timer en aften om ugen hvis du vil godt i gang. 

 

Vinter hold: primo Februar

De første 2 måneder foregår træningen 1 gang om ugen i romaskiner hvor du får opbygget og rettet dit rotag. Ca. 1 april starter vi så med roning på vandet. Du skal derfor kunne afse 8 aftener i april til instruktion. 

 

Resten af sæsonnen tager vi folk ind løbende indtil 1 september.Kurset indeholder:

- Grundlæggende ro teknik og træning i romaskine

- Instruktion i klubbens både på vandet.

- Forsvarlig håndtering af både materiel

- Sikkerhed og navigation på vandet

- Forskellige sociale aktiviteter afhængigt af holdets humør og initiativ

 

Krav:

Svømmeprøve på 300 meter. blanket m. instruktion kan hentes og printes herfra Svømmebevis. Beviset skal afleveres ved kursets start.

Kursusgebyr på 600,- kr. (dækker også kontingent resten af kvartallet).

Infomation om:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf
  • Email
  • Fødsels år/måned/dag
  • ( Er der særlige fysiske / helbredsmæssige forhold vil vi gerne have det oplyst inden du starter. )

Spørgsmål kan rettes til : Nils Rosschou tlf 23641404 ( helst efter 16.00 )

    Du kan tilmelde dig til rokurset her