Om Odense Roklub

Odense Roklub blev stiftet 29. marts 1904. Klubbens formål er at fremme og dyrke rosporten i alle dennes aspekter samt at være ramme for et aktivt fritidssamvær for klubbens medlemmer.

Vision:
Odense Roklub ønsker at være provinsens førende roklub indenfor såvel elitekaproning som motionsroning

Værdier:
Sund og ren idræt · Optimale træningsfaciliteter · Alsidig sport for alle i trygge rammer · Socialt samvær · Bibeholde medlemmernes ejerskabsfølelse og deltagelse i klubbens arbejde.

Overordnede mål og strategier:
300 aktive medlemmer · 1-5 seniorroere på eliteniveau · 1-3 juniorroere på eliteniveau · 2 nye både årligt · Fortsat status som Team Danmark Kraftcenter og Team Danmark Talentudviklingscenter.

Selvom Odense Roklub har over 100 år på bagen, så har vi langtfra nået pensionsalderen. Tværtimod gennemgår klubben en løbende udvikling, der er styret af visioner og handlingsplaner.

Odense Roklub rummer i dag alle roningens virker. Klubben byder på rammer til at motions-, langturs-, kap- og ungdomsroning kan trives i samme klub og har et ligeværdigt accept af alle aktivitetsgrupper. Stadiet hvor de enkelte medlemsgrupper kæmper om ressourcer er overvundet og alle ved fx at det har stor betydning, at klubben har en velfungerende kapronings afdeling, selv om denne måtte være lidt dyr i drift. For alle er klar over ’hvis det regner på præsten, så drypper det på degnen’.

En vigtig binding af klubbens medlemmer er det sociale. For at styrke dette element, findes der fx et bestyrelsesmedlem, som ene og alene har med de ikke rorelaterede aktiviteter at gøre. Især i disse aktiviteter viser det store sammenhold på tværs af rointeresser sig.

33 medaljer fra VM og 2 stk. fra OL (en guld og en bronze) taler sit tydelige sprog om at klubben har ambitioner med kaproning, der ikke stopper på det nationale niveau. Som medaljestatistikken viser, har roklubben udviklet mange succesfulde roere, enten af egen avl eller roere som er flyttet til Odense, hvor de så har fået det sidste skub fremad. Mange af disse roere har været en del det succesrige danske letvægtslandshold, hvor Odense Roklub fra start af har været en stor bidragsyder og hvor man også fremover forventer at kunne gøre sig gældende.