1904 Odense Roklub

 

1904 OdenseRoklub: Postkort af Odense Roklub, stemplet 1905 fundet af Gert Flensberg, Ringe. Måske er billedet fra indvielsen af klubben 1904. Roklubben var opført i træ og havde jordgulv. Klubben havde til huse i bygningen fra 1904 – 1915. Ved indvielsen rådede klubben over to brugte både fra Nyborg Roklub samt en nyindkøbt 4-årers inrigger. I klubben var anbragt en protokol, hvor medlemmerne kunne ytre sig om med forslag, klager eller hvad hjertet måtte begære. Det fremgår af protokollerne at tiltaleformen var på det tidspunkt ”De” og ikke du. Etagebygningen i baggrunden lå på Landevejen til Bogense (det nuværende Stenfiskerkaj/Finlandskaj), og blev i folkemunde kaldt Vanløse.

1904 Standerhejsning i Odense Roklub

1904 Odense Roklub standerhejsning.jpg

1904 Standeren hejses for første gang i Odense Roklub. Det er sandsynligvis det ældste billede af netop en standerhejsning i Danmark.