1940-1945 Krigen i Odense Roklub

1942_FynRundt.jpg

1942. Aksel Rasmussen, Bech Rasmussen, Kristian Hansen, Eigil Dahl og Mogens Madsen i Svendborg på rotur Fyn rundt. En tur, hvor der uden tvivl blev drøftet aktioner mod den tyske besættelsesmagt. Alle roere var ifølge Odense Roklubs ældste medlem Henning Langhoff aktive i modstandsgruppen.

--

Det er sparsomt, hvad der findes af dokumentation omkring Odense-roernes gerningerne mod tyskerne og deres sympatisører under 2. verdenskrig. Men det er sikkert, at der blandt klubbens medlemmer var 20-40 personer, som deltog i modstandsarbejdet mod den tyske besættelsesmagt og dets sympatisører. Roerne var aktive i likvideringer, sabotage, efterretning samt trykning af illegale blade.

 

Handlingerne, som roerne udførte mod tyskerne og deres sympatisører,  var naturligvis farlige - og derfor hemmelige. De fleste af roklubbens medlemmer, som deltog i modstandsarbejdet er nu døde, og derfor umulige at udspørge omkring detaljer i dag.  Og da krigen var slut, havde de fleste roere, som deltog aktivt i frihedskampen, en svær tid psykisk. Oplevelserne var traumatiske.  Der blev derfor næsten intet skrevet ned efter krigen, intet blev sagt, for tiden blev et mareridt, som de ikke magtede at tale om – hverken til den nære familie, læger, psykologer eller forfattere.  Derfor den sparsomme dokumentation.

 

Men lidt dokumentation findes der.

 

Der foreligger tre skriftlige kilder, som bekræfter at der var modstandsfolk i roklubben. Der er dels et interview med den meget aktive roer og modstandsmand Kristian Hansen i Ugeavisen Odense 25. sept. 1996. Derudover har Kristian Hansen berettet om modstandsarbejdet i bøgerne ”Efter drabet” skrevet af Peter Øvig Knudsen samt i bogen ”Odense i bevægelse” af Johnny Wøllekær .

 

Endvidere har roklubbens ældste medlem Henning Langhoff, som deltog aktivt i frihedskampen, bidraget med dokumentationen omkring modstandsarbejdet og dette afsnits indhold. Det samme har Banke Jensen samt Hanne Madsen, som var gift med Mogens Madsen, der  var frihedskæmper.

 

I 1943 blev en aktiv modstandsgruppe etableret i roklubben. Den blev ledet af farvehandler Frode Jacobsen, der havde forretning i St. Gråbrødre Strædet. Mellem 20 og 40 roere deltog i ”roklub-gruppen”.  Roklub-gruppen blev en del af Walter-Tonny gruppen, som var en krigens mest eftersøgte modstandsgrupper. 16 personer i Walther-Tony gruppen deltog direkte i  30 likvideringer af tyskervenlige personer.

 

Forud for etableringen af roklub-gruppen havde  Kristian Hansen bl.a. slået søm i batterierne på de tyske lastvogne, klippet telelinier over, vendt skiltene, som viste vej til tyskernes foretrukne autoværksteder. Brødrene Mogens, Villy og Helmuth  Madsen hældte sukker i de tyske benzintanke.

 

Af de kendte aktioner, som roklubbens modstandsfolk gennemførte kan nævnes hjemtagelsen af våben og ammunition fra Kertemindeegnen. Aktionen er skildret kort i bogen ”Odense i Bevægelse” af Johnny Wøllekær. Den 29. august 1943 ror en 4-åres inrigger bestående af Kristian Hansen, (og sandsynligvis Axel Rasmussen, Mogens Madsen, Helmuth Madsen og Henning Langhoff ) til Lundsgårdskoven ved Kerteminde, hvor der var nedkastet våben fra et fly. Inriggeren blev fyld med det nedkastede ammunition og våben, og der blev roet hjem til Odense Roklub over Munkebo. Våbnene blev derefter kørt på cykel til Kristian Hansens forældre på Baumgartnervej, hvor de lå, til der opstod en mulighed for at levere dem til de rette frihedskæmpere.

 

En anden kendt aktion foregik den 4. oktober 1944, hvor Kristian Hansen også deltog.  En sending  våben og ammunition blev nedkastet med fly ved Sdr. Broby på Midtfyn. De øvrige deltagere i modtagelsen var sandsynligvis Henning Langhoff, Axel Rasmussen og Helmuth Madsen. (Morten Larsen)

Interview med Kristian Hansen

Ca. 400 danskere blev under besættelsen likvideret af andre danskere. Blandt de mest aktive i likvideringerne var medlemmer af Odense Roklub – specielt Kristian Hansen. Han deltog aktivt i planlægning og likvideringen af ca. 30 personer Odense-området. 

Peter Øvig Knudsen interviewede i 2000 Kristian Hansen i sin bolig i Tarup. Interviewet blev gengivet i kapitlet ”Frisøren fra Fyn” i bogen ”Efter drabet” (Gyldendal). Nedenstående tekst er et uddrag fra kapitlet, og den vidner om dramatisk tid – både under og efter krigen.
--

Peter Øvig Knudsen: Talte I om likvideringerne efter befrielsen?

Kristian Hansen: Vi aftalte, at vi ikke ville fortælle, hvem der likviderede.  Efter at vi den 16. august 1945 havde sagt farvel og tak og forladt hinanden på Østre Skole, undgik vi nærmest at se hinanden i en lang periode. Jeg kan huske, at jeg kort efter mødte en af de andre gruppeførere, 'Store-Petter', uden for hospitalet, og vi hilste bare på hinanden. Jeg vidste, at hvis jeg begyndte at tale med ham, ville han komme til at græde. Han var den første af os, som kom under behandling, allerede i efteråret 1945, efter at han havde rendt rundt med et barberblad og villet skære pulsåren over. Derefter gik det trip trap træsko med resten af os. Alle de seksten kammerater, der deltog i henrettelser af stikkere under krigen, har siden været under psykisk behandling.

I 1947 var der to, som begik selvmord. Den ene tog gas i København. Han var blevet skilt, og det hele gik ad helvede til for ham. Den anden var en god kammerat, som jeg selv havde hjulpet til lægen for at få noget beroligende. En dag sagde han i telefonen, at nu skulle jeg ikke ringe igen, for han ville ikke være med mere. 'Hvad har du så tænkt dig,' spurgte jeg. 'Jeg skyder mig op gennem ganen, som vi har lært.' 'Stop lige,' sagde jeg, 'du har en datter, som kommer hver dag, og hvis du skyder dig, så sidder hjernen oppe på loftet. Hvad tror du, hun vil sige til det?'. Jeg fik ham indlagt på psykiatrisk hospital, men de kunne ikke hjælpe ham. En dag tog jeg ud til ham med et tov i en sæk. 'Hvis du vil tage dit eget liv, så lad være med at skyde dig, for din datters skyld,' sagde jeg, og da jeg gik, tog jeg hans pistol og patronerne med. Næste dag ringede naboen, at han havde hængt sig. Han fjernede kældertrappen og hoppede ned."

Peter Øvig Knudsen: Hvornår begyndte du selv at mærke eftervirkninger?

Kristian Hansen: Under børnehjælpsdagen i sommeren 1945 var jeg gået i seng - måske var jeg ikke ædru - og da fyrværkeriet startede med tolv kæmpebrag, røg jeg ud midt på gulvet og begyndte at ryste og svede. Det var første gang, jeg oplevede, at jeg reagerede rent refleksmæssigt. Selv efter at vi var flyttet herud i 1974, stod jeg ude på gulvet, hvis der kom en taxa om natten og smækkede med dørene. Og så kunne det tage lang tid at falde i søvn igen.

Omkring 1950 begyndte jeg at få medicin, fordi jeg havde fået det, lægerne kalder angstneuroser. Hvis jeg cyklede hjem i tusmørke, og to mennesker trådte ud på vejbanen, så faldt jeg simpelthen af cyklen. Jeg sagde til mig selv, at det var noget pjat, og at krigen var forbi, men det kom som en refleks. Jeg blev nødt til at tale med min læge, og han gav mig noget beroligende og nogle indslumringspiller. Jeg har spist sovepiller siden."
"Efterhånden blev angstneuroserne værre. Jeg var bange for at gå ud, og så satte jeg mig ned i kælderen. Sommetider sad jeg i kælderen hver aften i flere måneder. Men først i 1969 brød jeg helt sammen. Jeg blev nødt til at sælge min frisørforretning, for jeg turde ikke engang gå på arbejde. Jeg havde lavet tre selvmordsforsøg og blev indlagt på den lukkede, psykiatriske afdeling. På den tid var der kommet noget nyt psykofarmaka, blandt andet LSD, og jeg tror, jeg blev brugt som prøveklud.

Efter at jeg havde været indlagt på den psykiatriske afdeling her i byen syv gange, sendte min praktiserende læge mig i maj 1980 op på Vejle Nervesanatorium, hvor jeg var i fire en halv måned. Først skulle jeg gå til samtale i en gruppe, men dér fik de ikke noget som helst at vide. Jeg ville ikke fortælle til alle de mennesker. Så begyndte den psykiatriske overlæge, Monika Petersen, at tage mig til samtale alene. Hun talte med mig hver eneste dag, og i starten sagde jeg: 'Du kan godt spare dig, du får intet at vide om det modstandsarbejde.' Hun svarede, at det ville hun slet ikke høre om. I stedet begyndte hun at spørge til mine søskende - hvad de lavede og den slags. Helt derude startede hun. Lige pludselig en dag sagde hun så: 'Nu skal vi snakke om det', og hun blev ved og ved. Jeg havde stor tillid til, at hun ikke ville misbruge det, jeg fortalte, og hvis hun gik for tæt på - hun havde sådan en pisk i nakken - så sagde jeg, 'nu synes jeg, Monika begynder at slå med pisken'. Efter nogen tid sagde hun, at vi var på rette spor. Og så stoppede vi al medicinen bortset fra sovepillen.

Læs videre i 'Efter drabet'.

1945 Krigen er slut

1945_Flakhaven.jpg

 

I  Axel Olsens ro-scrapbog (også kaldt ”Fyldepen-Olsen” ) lå dette billede af frihedskæmpere på march ved Sankt Knuds Kirke, som taget umiddel bart efter krigens afslutning i 1945. Aksel Olsen ses ved pilen, som han selv har sat med tusch. Der er også sat ring om tre andre personer, som måske også var roere. Hvilke aktioner, som  Axel Olsen deltog i under krigen, vides ikke. Men han var med til at oprette roklubbens klubblad – så måske har han bidraget med illegale tryksager sammen med hans medredaktør Svend J. Nielsen, som var typograf på Fyns Tidende. 

Modstandsmand

Kristian Ingvard Hansen.jpg

Kristian Hansen, 1922-2001.  Født i Skibhuskvarteret i et arbejderhjem i en børneflok på ti – hvoraf tre blev involveret i modstandsbevægelsen. Udlært frisør 1940. Fra 1942-1945 var han altid bevæbnet med pistol – både brug ved angreb og ”sig selv” i tilfælde af at han blev arresteret. Indmeldt i Odense Roklub i 1941, hvor han til daglig blev kaldt ”Charlie”. Fandt sin kone, Margrethe i klubben i 1942. Han bar forfalskede papirer på sig med navnet Knud-Åge Petersen. Han foretog flere likvideringer, bl.a. den 16. februar 1945 skød han Gunner Poulsen, der arbejdede for Gestapo i Bennediktsgade, Odense. Endvidere omtales i Ugeavisen Odense 25. sep. 1996 en likvidering af en SS-officer, som spillede død i forbindelse med et angreb på tyske soldater. Efter krigen led Kristian Hansen af angst, og blev behandlet medicinsk i mange år. Han forsøgte at begå selvmord tre gange. Han solgte sin frisørforretning i 1969, da han ikke turde gå på arbejde længere. Var i starten af 1990-erne ungdomsleder i  roklubben sammen med Aksel Rasmussen. En periode, hvor han også holdt foredrag for skoleklasser omkring krigen. Kristian Hansen døde på sin fødselsdag d. 20. maj 2001 – samme dag med få times mellemrum  som hans gode rokammerat Raymond Anderson døde.

--

Mogens Greger Madsen, 1923-2000. Yderst til højre – kaldet ”Bussi” i roklubben. Indmeldt i Odense Roklub i 1942. Tilsluttede sig modstandsbevægelsen i klubben. Var aktiv frihedskæmper indtil han blev arresteret før julen 1944 og tortureret på Husmandsskolen i Odense. Juleaften tilbragte han på Husmandsskolen, hvor han derefter blev sendt til koncentrationslejr, først i Frøslev, derefter Neungamme ved Hamburg og endelig i Dachau ved München i Tyskland. Han overlevede opholdene i kz-lejrene,  og kom hjem med ”De Hvide Busser” kort før befrielsen, hvor han straks genoptog befrielseskampen og deltog i slutopgøret mod besættelsesmagten. Under en kamp på Flakhaven blev han ramt af maskinpistolskud; men han overlevede også dette. I 1970-erne gennemgik han en brok-operation, hvor lægerne i den forbindelse fandt et 9 mm maskinpistolprojektil i kroppen, som han havde båret på siden da.

Dødslisten

Dødsdømte stikkere i Odense henrettet eller forsøgt henrettet af modstandsgruppen udarbejdet af Kristian Ingvard Hansen

--

4. oktober 1943

Poul Michael Hansen (Poul Tysker) Stålstræde 13, Odense. Vulkanisør. Født 1. oktober 1898 i Flensborg af danske forældre. Indmeldt i DNSAP 21. juli 1935. Finlandsfrivillig vinteren 1939. Ansat ved SPO (Gestapo) på Husmandsskolen 4. oktober 1943.

Deltog i arrastationer og tortur af fanger.

Deltog i arrastationer af dansk politi 19. sept. 1944.

19. sept. 1944 indsat som "politimester" i Odense af tyskerne.

Forsøgt likvideret af modstandsbevægelsen i flere tilfælde, men det lykkedes ikke. Flyttede ind på Husmandsskolen, hvor han var mere sikker. Blev forlyttet til Shellhuset i København februar 1945 efter uoverensstemmelser med den nye kommandant SS-untersturmführer, DOSE. I sommeren 1945 arrasteret i Flensborg af englænderne of overført til arresten i Albanigade i Odense.

Dødsdømt i Byrettet 1947

Dødsdømt i Landsrettet 14. feb. 1948

Dødsdømt i Højesteret 7. sept. 1948

Henrettet i plantage ved Viborg 12. nov. 1948

--

3. nov. 1943 kl. 17.25

Thor Nielsen, ostehandler, Nørregade 65, Odense. Indmeldt i DNSAP 26. juni 1940. Stikker og meddeler for Gestapo. Forsøgt likvideret i sin forretning Nørregade 67, Odense. Forsøg mislykkedes

--

20. november 1943 kl. 7.55

Holger Thor Nielsen, ekspedient, Nørregade 67, Odense. 22 år. Medlem af DNSAP. Indmeldt 26. jan. 1936. Stikker og meddeler for Gestapo. Ansat på Husmandsskolen som tolk og deltog i arrastationer og tortur af fanger. Likvideret ved Missionshotellet, hjørnet af Østre Stationsvej og Jernbanegade, Odense.

--

1. marts 1944 kl. 17.45

Carl Max Klitgaard, assurandør, Istedgade 8. 1. sal, Odense. Født 31. januar 1892 i Randers. Indmeldt i DNSAP 14. nov. 1934. Stikker og meddeler for Gestapo. Likvideret på hjørnet af Læssøegade 11 og Istedvænget.

--

23. maj 1944 kl. 19.40

Harald Emil Sørensen, repræsentant, Thorsgade 24, Odense. Født 20. juli 1903. Indmeldt i DNSAP 21. juni 1942. Stikker og meddeler for Gestapo. 4. oktober 1943 ansat som portner ved Husmandsskolen i Tarup. Likvideret i Thuresensgade.

--

27. juni 1944 kl. 6.10

Gunnar Eliassen, chauffør. 33 år. Stikker og meddeler for Gestapo. Tolk på Husmandsskolen og deltog i tortur af fanger. Likvideret på hjørnet af Astrupvej og Kochsgade. 2 skud i hovedet og overkrop. 9 mm.

--

12. august 1944 kl. 14.30

Hans Chr. Hansen, Middelfartvej 259, Odense. Kørelærer, maskinarbejder. 60 år. Indmeldt i DNSAP 6. juni 1940. Stikker og meddeler for Gestapo. Likvideret på hjørnet af Albanigade og Alexandergade.

--

23. august 1944 kl. 16.30

Lizzie Herta Søderlund,Roersvej 19, Odense. 20 år. Stikker og meddeler for Gestapo. Forsøgt likvideret i Nørregadetunnelen. Såret i højre ankel.

--

31. august 1944 kl. 18.30

Harry Nyhave Christiansen, fabrikant. Helgavej 27, Odense. 54 år. Indmeldt i DNSAP 19. dec. 1940. Sysselmand for Fyn. Værnemager, stikker og meddeler for Gestapo. Likvideret på hjørnet af Læssøegade og Platanvej.

--

12. sept. 1944. kl. 10.30

Helge Møller, kontorist, Odense. 24 år. Kollaboratør. Stikker og meddeler for Gestapo. Blev arrasteret af Gestapo og kom i forhøj på Husmandsskolen "Gik over" til Gestapo. Angav sin broder og tre arbejdskammerater. Fik udleveret et billede af "Tonny" og en 9 mm pistol. Likvideret på Hunderupvej, Odense.

--

16. oktober 1944 kl. 18.30

Lorentz Peter Rosendahl, købmand. Kronprinsensgade 38, Odense. 57 år. Indmeldt i DNSAP 2. november 1937. Stikker og meddeler for Gestapo. Likvideret i Kronprinsensgade.

--

26. december 1944 kl. 19.30

Niels Hartwig Marius Chr. Larsen, kriminalbetjen, grosser, oberstløjtnant i SS, Carlsgade 5, Odense. Stikker og medddeler for Gestapo og Abwehr. Forsøgt likvideret ved Fyns Forum, Sortebrødre Torv ved boksestævne.

--

19. januar 1945 kl. 12.30

Bent K. Olsen, repræsentant, 20 år. Stikker og meddeler for Gestapo. Likvideret i Bredstedgade, Odense.

--

22. januar 1945 kl. 13.00

Karl Kristian Madsen, musiker, Thuresensgade 33, Odense. 30 år. Stikker og meddeler for Gestapo. Gik og natten bag ind på Husmandsskolen for at sløre sin stikkervirksomhed. Blev afsløret ved telefonaflytning. Likvideret på Nyborgvej.

--

14. februar 1945 kl. 16.30

Peter Andreas Hartkær Simonsen, grosser, Brogade 3, Odense. 47 år. Indmeldt i DNSAP 8. sept. 1938. Stikker og meddeler for Gestapo. Under voldsom ildkamp på bopælen med en modstandsgruppe bliver Harry Cecil Hansen drægt (27 år) og Kaj Petersen (Gürser) hårdt søret og indlagt på Odense Sygehus med maveskud. Kaj Petersen blev dagen efter befriet af sine modstandskammerater. Næste dag dør Peter Andreas Simonsen på det tyske feltlazerat i København.

--

14. februar 1945 kl. 16.30

Stella Hartkær Simonsen, Brogade 3, 41 år. Særdeles farlig. Øjeblikkelig dræbt.

--

14. februar 1945 kl. 17.30

Hans Jørgen Rasmussen, grønthandler, Kastanievej 23, Odense. Indmeldt i DNSAP 21. april 1939. Likvideret i Fredensgade 44.

--

16. februar 1945 kl. 8.10

Erhardt Hans Cr. Egelund, detailhandler, Østergade 120 Assens. Indmeldt i DNSAP 16. april 1934. Forsøgt likvideret i Kongesgade rutebilstation.

--

16. februar 1945 kl. 21.30

Gunnar Poulsen, maskinformer, Benediktsgade 19, Odense, 26 år. Deltog i arrastationer og tortur af fanger. Likvideret på sin bopæl, 39 skud i krop og hoved fra 9 mm Sten Gun

--

27. februar 1945 kl. 17.30

Harriet Strey, pålæggerske. Middelfartvej 68, Odense, 34 år. Stikker og meddeler for Gestapo. Hendes kontaktmand var Hermann Sieg, Husmandsskolen. Papirer fundet i lejligheden med lister af stikkere i Aalborg med oplysninger om udbetalt løn og dusører. Likvideret i lejligheden med 2 skud i halsen og et skud i hovedet. 9 mm.

--

8. marats 1945 kl. 10.20

Peter Larsen, tjener på Restaurant Stadt Hamburg, Nørrebro. 37 år. Stikker og meddeler for Gestapo. Afsløret af telefonaflytning. Skulle inden kl. 12.00 afgive rapport til Husmandsskolen. Likvideret på sin arbejdsplads.

--

8. marts 1945 kl. 10.35

Carl Hansen, Rauche, Kautsch - alle tre ansat ansat på Husmandsskolen. Deltog i arrastationer og tortur. Sad i lejligheden i Lahnsgade 17, Odense og ventede på den eftersøgte Chr. Olsen (HANS), tidligere spaniensfrivillig og kompagnichef for modstandsstyrkernes 2. kompagni. Udrykningsgrupper omringede ejendommen og skød ind gennem vinduerne samtidig med at der blev kastet håndgranater ind af vinduerne. De tre ansatte fra Husmandsskolen forsøgte at flygte. Carl Hansen blev dræbt. Rauche blev hårdt såret men nåede at flygte til kasernen på Sdr. Boulevard. Kautsch blev lettere såren og forsvandt.

--

10. marts 1945 kl. 11.45

Chr. Frederik Rosendal, mekaniker, Carl Lundsvej 51, Odense. Indmeldt i DNSAP 5. marts 1938. Stikker og meddeler for Gestapo. Ansat på Husmandsskolen som tolk. Deltog i tortur af fanger. Myrdede Rimmen (gartner). Forsøgt likvideret på Park Hotel, Østre Stationsvej, Forsøget mislykkedes da Chr. Frederik Rosendal sad paprat med sin egen pistol i samtale med en kriminalbetjents kone.

--

16. marts 1945

Svend Aage Andersen, Graabrødrestræde 6, Odense (tidligere Nørregade 20). Stikker og meddeler for Gestapo. Ansat på Husmandsskolen og deltog i tortur af fanger. Forsøgt likvideret. Søgte tilflugt i Shellhuset hos tyskerne.

--

16. marts 1945.

Alfred Andersen, Nørregade 20, Odense. Indmeldt i DNSAP 18. maj 1937. Stikker og meddeler for Gestapo. Kraftfahrer. Ansat på Husmandsskolen. Deltog i tortur af fanger. Forsøgt likvideret, men søgte tilflugt hos tyskerne i Frøslevlejren.

--

5. april 1945 kl. 15.30

Johannes Halvard Jonsrud, Nyborg. Født 21. august 1927 i Norge. Boede på kasernen på Sdr. Boulevard 

--

9. april 1945

Chr. Krarup Knudsen, købmand, Dalumvej 17. Indmeldt i DNSAP 3. sept. 1942. Stikker og meddeler for Gestapo. Likvideret på Dalumvej 21 i kælderen.

--

9. april 1945 kl. 11.30

Svend Aage Sønnichsen, 24 år. Stikker, meddeler, værnemager på flyepladsen, sortbørshandler. Bil stillet til rådighed af kommandaten på Beldringe Lunde Flyveplads. Havde flere sæt nummerplader liggende i bilen, der jævnligt blev udskiftet. Gik i sorte spidsbukser og langskaftede støvler. Likvideret på hjørnet af Skibhusvej og Thorkildsgade.

--

10. april 1945 kl. 15.15 - 18.30

Oscar Nielsen, Assens. Indmeldt i DNSAP 31. august 1940. Kom med havereret Gestapo-bil fra Assens på slæb af en Falck kranvogn. Meddelelse fra telefonaflytning til vagthavende gruppefører "Hever". Overrasket af udrykningsgruppe fra "Tonnys udrykningsgruppe "K". Oscar Nielsen flygter fra bilen med en maskinpistol, som han ikke kan betjene.

--

10. april 1945

Henrettet blev:

SS-Hauptcharführer Schmidt, Volksdeutscher

SS-Untercharführer Menge, Volksdeutscher

SS-Hauptcharführer Schmidt, Deutsche Nord Schleswiger 

Alle fra Gestapo på Husmandsskolen. Udrykningsgruppen erobrede 1 stk. Husqarna maskinpistol, 3 pistoler samt papirer vedr. razzia i Assens. Kl. 19.35 slog SPO storalarm. Udrykningsgruppen vendte tilbage uden problemer til deres base.

--

11. april 1945 kl. 13.45

Ejnar Nicolaj Hansen, vognmand, karusselejer. Demandsvej, Dalum Indmeldt i DNSAP 20. okt. 1942. Likvideret i Nørregade.

--

16. april 1945 kl. 15.40

Henrik Gerner Lindberg, Benediksgade 4, Odense, 26 år. Likvideret i Christiansgade.

--

18. april 1945 kl. 17.15

Chr. Rasmus Caspersen, chauffør, Munkerisvej 3, Odense Indmeldt i DNSAP 24. juni 1935. Likvideret af modstandsbevægelsen på en mark i det sydlige Odense.

--

30. april 1945

To tyske Gestapofolk fra Grand Hotel - SS-untercharführer Gräss og SS-untercharführer Müller observeret på Nyborgvej antagelig på flugt til København hvor de ville søge tilflugt hos SPO på Dagmarhus. Likvideret af Tonny udrykningsgruppen. Deres bagage blev kørt til vagtværnet på domhuset, hvor det blev afleveret.Indehold 2 stk. US-colt 11,5 mm samt en del særdeles vigtig kurerpost.

--

3. maj 1945

3 tyske marineofficerer på vej fra Nyborg havn til Flensborg dræbt af modstandsgruppe, da de nægtede at standse på varslingsråb. Lignene kørt til den tysk kaserne på Sdr. Boulevard af Falck. Den tyske kommandant på kasernen blev rasende da han så ligene. Det var nok årsagen til værnemagtens indgriben i kampene den 5. maj.

--

5. maj 145 kl. 05.25

Carl Nielsen, proprietær, Krogsbølle, Holmstrup. Stikker og meddeler for Gestapo. Tilhørte kredsen omkring godsejer Jørgen Schestedt, Broholm. Medlem af majoratbesiddernes forening. Medlem af LS landboernes sammenslutning. Kom ud på sin terrasse med et jagtgevær i hånden øjensynligt for at bruge det i selvforsvar. Blev dræft af flere maskinpistolsalver fra "Politigruppen".

--

Ingen blev likvideret fordi de var medlem af DNSAP, men kun fordi de var stikkere for Gestapo, Abwehr, SD, SPO eller andre tyske organisationer (Kristian Ingvard Hansen "Never" Special Forces)